Η Python είναι μια ερμηνεύονται, υψηλού επιπέδου, γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού. Δημιουργήθηκε από Guido van Rossum και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο 1991, η φιλοσοφία σχεδίασης της Python τονίζει κωδικοποίησης με αξιοσημείωτη χρήση του σημαντικός κενός χώρος. Οι γλωσσικές κατασκευές και αντικειμενοστραφής προσέγγιση στοχεύουν να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να γράψουν έναν σαφή, λογικό κώδικα για μικρά και μεγάλα έργα.
Επιστροφή στην κορυφή