Η λαϊκή μουσική περιλαμβάνει την παραδοσιακή λαϊκή μουσική και το είδος που εξελίχθηκε από αυτήν κατά τη διάρκεια της λαϊκής αναγέννησης του 20. Μερικοί τύποι λαϊκής μουσικής μπορεί να ονομαστούν παγκόσμια μουσική. Η παραδοσιακή λαϊκή μουσική έχει οριστεί με διάφορους τρόπους: όπως η μουσική που μεταδίδεται από το στόμα, η μουσική με άγνωστους συνθέτες ή η μουσική που εκτελείται από συνήθεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει αντιπαραβληθεί με τα εμπορικά και κλασικά στυλ. Ο όρος προέρχεται από τον 19 αιώνα, αλλά η λαϊκή μουσική εκτείνεται πέρα ​​από αυτό.

Δεν βρέθηκαν προϊόντα που ταιριάζουν την επιλογή σας.