Η μάθηση μέσω μηχανής (ML) είναι η επιστημονική μελέτη αλγορίθμων και στατιστικών μοντέλων που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά συστήματα για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας χωρίς τη χρήση ρητών οδηγιών, αντ 'αυτού βασιζόμενων σε μοτίβα και συμπεράσματα. Θεωρείται ως υποσύνολο τεχνητής νοημοσύνης.
Επιστροφή στην κορυφή