Η βαθιά εκμάθηση είναι μια κλάση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιεί πολλαπλά στρώματα για την σταδιακή εξαγωγή χαρακτηριστικών υψηλότερου επιπέδου από την πρώτη είσοδο. Για παράδειγμα, στην επεξεργασία εικόνας, τα χαμηλότερα στρώματα μπορεί να προσδιορίσουν τις άκρες, ενώ τα υψηλότερα στρώματα μπορούν να αναγνωρίσουν τις έννοιες που σχετίζονται με τον άνθρωπο, όπως ψηφία ή γράμματα ή πρόσωπα.
Επιστροφή στην κορυφή