Το Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT) είναι ένα σύστημα αλληλένδετων υπολογιστικών συσκευών, μηχανικών και ψηφιακών μηχανών, αντικειμένων, ζώων ή προσώπων που διαθέτουν μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία (UID) και τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω δικτύου χωρίς να απαιτούνται ανθρώπινα προς ανθρώπινα ή αλληλεπίδραση ανθρώπου με υπολογιστή.
Επιστροφή στην κορυφή